• Erkeklerde İnkontinans
  • Erkeklerde İnkontinans

    İdrar kaçırma aslında sanılanın aksine çok daha sık görülen; ancak hekime başvurmada ya da ifade etmede sosyokültürel nedenlerle ihmal edilen bir sorun. Her yaş ve cinsiyette görülebilir. İnkontinansın nedenlerinden biri olan çocuk doğurma durumu erkeklerde olmadığından ve idrar tutmayı sağlayan kas yapısı erkeklerde daha sağlam olduğundan erkekler daha şanslıdırlar. İnkontinans en çok kadınların yaşadığı bir durum olarak bilinse de erkeklerin de inkontinans durumları mevcuttur ve her dokuz erkekten birinde inkontinans görülmektedir. İnkontinans tek başına bir hastalık değildir, var olan bir rahatsızlığın belirtisidir. Farklı tipleri ve bu tiplerin farklı nedenleri mevcuttur. Bu nedenle tedavi yolları da idrar kaçırmanın tipi ve nedenine göre değişir. İnkontinans bazen sadece yaşam kalitesini bozar; bunu kişinin sosyal, ailesel ve meslek yaşamını etkileyerek yapar. Bazen de buna ek olarak,  sorunun altında ciddi nörolojik ya da hormonal bozukluk yatabilir. Böyle bir durumda tanının gecikmesi başka sistemik sorunlara yol açabilir. İdrar kaçırma sorununun erkeklerde görülme sebebi; iyi huylu prostat büyümesi, prostat ameliyatı sırasında “üretral sfinkter” adı verilen yapının zarar görmesi ve mesane çıkım tıkanıklığıdır.