• İlerleyen Yaşın İnkontinansa Etkisi
  • İlerleyen Yaşın İnkontinansa Etkisi

    İlerleyen yaş inkontinansa yol açmayabilir ancak yaşlanmaya bağlı olarak vücuttaki değişimler inkontinansa yol açabilir. Toplumda bilinenin aksine idrar kaçırma yaşlanmaya bağlı oluşan bir sorun değildir. İlerleyen yaşın getirisi olarak idrar geciktirme becerisi azalır ve yaşa bağlı olarak fonksiyonel üretral basıncı azalır.

    Kadınlarda menopoz dönemi etkileri ve güçsüzleşmiş pelvik kaslar nedeniyle üretral direnç azalır ve idrarı uzun süre tutamaz hale gelir. Erkeklerde ise ilerleyen yaş nedeniyle prostat yüksek oranda büyüme gösterebilir. Prostat büyümesi ile ilgili olarak da üretral direnç artar, idrar hızı azalır. Bu nedenle de idrar yapamama durumu ortaya çıkar.

    Yaş ilerledikçe idrar kaçırma durumu gözlemlendiğinde, önemli olan ne tür inkontinans çeşidinin olduğunun belirlenmesidir. Çünkü her idrar kaçırma türünde tedavi yöntemi farklılık gösterir. Bu nedenle idrar kaçırma durumu gözlemlendiğinde bir uzman hekime başvurularak doğru tedavi sürecine başlanmalıdır.