• İnkontinans Yaşayan Kadınların Yardım Almama Nedenleri
  • İnkontinans Yaşayan Kadınların Yardım Almama Nedenleri

    İdrar kaçırma problemi yaşayan kadınlar, yaşam kaliteleri olumsuz yönde etkilenmesine rağmen yardım almaktan çekinmektedirler. Yardım almama nedenleri ise bu durumun yaşlılığın bir sonucu olduğunu düşünmeleri, tedavinin yararlı olacağına inanmamaları, yardım alacakları kişiyi bilmemeleri, sorunu sağlık görevlisine söylemekten çekinmeleri, utanmaları ve korkmaları olarak belirtilmektedir.
    Kadınlar inkontinansın sosyal bir problem olduğunu düşünmekte ve bu sorun başladıktan uzun bir süre sonra doktora başvurmaktadırlar. Oysa inkontinans sorunu tıbbi ve herkesin yaşayabileceği bir sorundur. Bu sorun yaşamı tehdit eden bir sorun olmasa da sürekli ıslaklık, irritasyon (Tahriş) ve koku olma endişesi, zamanla kişide psikolojik sorunların da oluşmasına neden olabilir.
    İnkontinans, sosyal, çevresel ve fiziksel faktörlerden dolayı ortaya çıkabilen bir sorundur. Ancak mesane zayıflığı yaşam kalitenizi zayıflatacak bir durum olmamalıdır. İdrar tutamamanın vermiş olduğu rahatsızlığa rağmen doktora danışmayıp, ilerleyen yaşın getirdiği normal bir durum olarak algılanması ise oldukça yanlış bir davranıştır.